Vingers leggen slechts 5 procent van de afstand af op een Veyboard in vergelijking tot een qwerty toetsenbord. Dus, heel veel minder ergonomische belasting en grote reductie van de kans op CANS.
Minder kans op CANS
Werken met het Veyboard vermindert de kans op het ontwikkelen van CANS. De fysieke belasting is bij gebruik van het Veyboard aanzienlijk lager dan bij een normaal toetsenbord. Waar bij een normaal toetsenbord de gemiddeld afgelegde afstand van handen en vingers gezamenlijk 18 tot 25 kilometer per dag bedraagt is dit bij het Veyboard slechts 600 meter. Ook betekent lettergreep typen dat er sprake is van een evenwichtig en vast tempo van handen en polsen in plaats van de hectische bewegingen van 10 vingers.

Op schoot werkt beter
Wetenschappelijk onderzoek door CANS-specialist Van Essen (Amersfoort, 2005) toont aan dat de gewoonte van schrijftolken om het Veyboard op schoot te plaatsen in plaats van op tafel tot minder belasting leidt. Dit resultaat is sindsdien verwerkt in een optimaal ergonomisch Veyboard. Door de uitklapbare beugel is het Veyboard stabiel op schoot te gebruiken.

Gelijke belasting beide handen
Het Veyboard verdeelt de inspanning over beide handen evenwichtig. De linkerhand wordt praktisch evenveel gebruikt als de rechterhand: respectievelijk 49,8% en 50,2% (bij een gewoon toetsenbord is dit respectievelijk 61,2% en 38,8%). Ook hierdoor neemt de fysieke belasting ten opzichte van een gewoon toetsenbord af.

Optimaal gebruik vingers
In het ontwerp van het Veyboard is rekening gehouden met de mogelijkheden van iedere vinger afzonderlijk en van de vingers in hun onderlinge samenhang. Een wijsvinger is namelijk veel beweeglijker dan een pink. Dit betekent dat de meest beweeglijke vingers ook de meest gebruikte toetsen bedienen. Het onderstaand schema geeft aan dat de meest beweeglijke vingers ook het meest gebruikt worden:
  • wijsvingers 41,3%
  • middelvingers 21,7%
  • duimen 18,5%
  • ringvingers 14,2%
  • pinken 4,3%