Met het Veyboard kan iedereen de output van typen meer dan verdubbelen.

Ty pen per let ter greep
Het Veyboard is het enige toetsenbord waarmee in één enkele aanslag van meerdere toetsen tegelijkertijd een volledige lettergreep precies kan worden uitgetypt. Om dit mogelijk te maken is een volledig nieuw ontwerp van toetsen gemaakt.
Links is het blok met beginmedeklinker-toetsen, in het midden is het blok met klinker-toetsen en rechts het blok met eindmedeklinker-toetsen.

What you want is what you get
Het Veyboard maakt gebruik van intelligente software die er voor zorgt dat de tegelijkertijd ingetypte letters in de goede volgorde verschijnen, zodat de gewenste lettergreep op het scherm verschijnt. Ook spaties worden door deze software op logische plaatsen automatisch ingevoerd. Taalkundige analyse van het Nederlands heeft dit mogelijk gemaakt. Dit is voor andere Europese talen ook gedaan.

Hoezo, versnelling?
Omdat een gemiddelde lettergreep uit ongeveer 3 letters bestaat, is de gemiddelde output met het Veyboard 3 keer zo hoog als met een traditioneel (Qwerty) toetsenbord. Maar, net als op een Qwerty-toetsenbord verschilt de snelheid per persoon enorm. Er zijn Veyboardgebruikers die meer dan 800 tekens per minuut halen, terwijl anderen in de buurt van 500 al een uitstekend resultaat boeken. Een snelle zeer ervaren Qwerty- gebruiker typt 300 tekens per minuut maar houdt dit tempo minder lang vol dan een Veyboardgebruiker. Grote productiviteitsverhoging is dus voor iedere Veyboard gebruiker mogelijk.